1. dön

  dön subst. ~et ORDLED: dön-et
  Svensk ordbok
 2. döna

  dö`na verb ~de ~t ORDLED: dön-ar SUBST.: dönande; dön
  Svensk ordbok
 3. Karl Dönitz

  Dönitz, Karl, 1891–1980, tysk sjömilitär, storamiral 1943.
 4. Marion Dönhoff

  Dönhoff, Marion, 1909–2002, grevinna, tysk journalist, politisk chefredaktör för Die Zeit 1955–68, chefredaktör 1968–72 och därefter ansvarig utgivare.
 5. tordön

  to`rdön subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tor--dön-et
  Svensk ordbok
 6. tordönsstämma

  to`rdönsstämma subst. ~n tordönsstämmor ORDLED: tor-döns--stämm-an
  Svensk ordbok
 7. tordönsröst

  to`rdönsröst subst. ~en ~er ORDLED: tor-döns--röst-en
  Svensk ordbok