1. dörr

  dörr är en anordning som man använder för att stänga av ett rum eller liknande.
 2. dörr

  dörr subst. ~en ~ar ORDLED: dörr-en
  Svensk ordbok
 3. fransk dörr

  fransk dörr, detsamma som franskt fönster.
 4. dörrväktare

  dörrväktare, ett vanligt motiv i väggmålningar i mellansvenska gårdar från mitten av 1600-talet till senare delen av 1800-talet: en man med bister min, klädd i uniform och med vapen eller annat tillhygge i handen, vanligen avbildad på väggen innanför dörren.
 5. dörrpost

  dörr`post subst. ~en ~er ORDLED: dörr--post-en
  Svensk ordbok
 6. dörrvred

  dörr`vred subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dörr--vred-et
  Svensk ordbok
 7. dörrspegel

  dörr`spegel subst. ~n dörrspeglar ORDLED: dörr--spegl-ar
  Svensk ordbok
 8. dörröga

  dörr`öga subst. ~t dörrögon ORDLED: dörr--ög-at
  Svensk ordbok
 9. dörrstängare

  dörr`stängare subst. ~n äv. dörrstängarn, plur. ~, best. plur. dörrstängarna ORDLED: dörr--stäng-ar-en
  Svensk ordbok
 10. dörrknackare

  dörr`knackare subst. ~n äv. dörrknackarn, plur. ~, best. plur. dörrknackarna ORDLED: dörr--knack-ar-en
  Svensk ordbok