1. dörrspegel

  dörr`spegel subst. ~n dörrspeglar ORDLED: dörr--spegl-ar
  Svensk ordbok
 2. dörrstängare

  dörr`stängare subst. ~n äv. dörrstängarn, plur. ~, best. plur. dörrstängarna ORDLED: dörr--stäng-ar-en
  Svensk ordbok
 3. dörr

  dörr är en anordning som man använder för att stänga av ett rum eller liknande.
 4. stängda dörrar

  stängda dörrar, detsamma som lyckta dörrar.
 5. fransk dörr

  fransk dörr, detsamma som franskt fönster.
 6. lyckta dörrar

  lyckta dörrar, stängda dörrar, benämning inom processrätten då en domstol beslutar att allmänheten inte ska ha tillträde till rättssalen under hela eller delar av en förhandling; den sker ”inom lyckta dörrar”.
 7. dörr

  dörr subst. ~en ~ar ORDLED: dörr-en
  Svensk ordbok
 8. öppna dörrens politik

  öppna dörrens politik, open door policy , den Kinapolitik som formulerades av USA 1899–1900 och som officiellt syftade till att ”bevara Kinas territoriella och administrativa integritet” och ”garantera principen om lika och opartisk handel för världens nationer med alla delar av det kinesiska riket”.
 9. Rogslösa

  Rogslösa, f.d. församling i Vadstena kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 10. Bernoullis ekvation

  Bernoullis ekvation, den matematiska formen för en av de viktigaste lagarna i elementär dynamik för fluider (gaser och vätskor).