1. öppna dörrens politik

  öppna dörrens politik, open door policy , den Kinapolitik som formulerades av USA 1899–1900 och som officiellt syftade till att ”bevara Kinas territoriella och administrativa integritet” och ”garantera principen om lika och opartisk handel för världens nationer med alla delar av det kinesiska riket”.
 2. dörr

  dörr, anordning för tillslutning av genomgångsöppning till byggnad, rum, farkost etc.
 3. lyckta dörrar

  lyckta dörrar, stängda dörrar, benämning inom processrätten då en domstol beslutar att allmänheten inte ska ha tillträde till rättssalen under hela eller delar av en förhandling; den sker ”inom lyckta dörrar”.
 4. Kaba

  Kaba, en kubformad stenbyggnad mitt i den heliga moskén i Mekka.
 5. pesach

  pesach är det judiska namnet på påsken.

 6. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. dörrspegel

  dörr`spegel subst. ~n dörrspeglar ORDLED: dörr--spegl-ar
  Svensk ordbok
 9. dörrstängare

  dörr`stängare subst. ~n äv. dörrstängarn, plur. ~, best. plur. dörrstängarna ORDLED: dörr--stäng-ar-en
  Svensk ordbok
 10. Bernoullis ekvation

  Bernoullis ekvation, den matematiska formen för en av de viktigaste lagarna i elementär dynamik för fluider (gaser och vätskor).