1. dös

  dös, en form av megalitgrav (storstensgrav) från yngre stenålder.
 2. dös

  dös subst. ~en ~ar ORDLED: dös-en
  Svensk ordbok
 3. döstid

  döstid, äldre benämning på den äldsta delen av yngre stenålder i Norden.
 4. döshultslager

  döshultslager, döshultsledet, geologiskt lageravsnitt i undre (äldre) jura bestående av relativt grova, ställvis leriga och ofta järnhaltiga sandstenar med marina fossil.
 5. Dösjebro

  Dösjebro, tätort i Kävlinge kommun, Skåne (Skåne län), 12 km sydöst om Landskrona; 866 invånare (2016).

 6. Helena Döse

  Döse, Helena, född 1946, operasångerska (sopran), hovsångerska 2002.
 7. Morlanda

  Morlanda, församling i Göteborgs stift, Orusts kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 2 851 invånare (2016).

 8. trattbägarkulturen

  trattbägarkulturen, TRB-kulturen, Skandinaviens och norra Mellaneuropas tidigaste bondekultur, uppkallad efter sin äldsta keramikform, ett bukigt kärl med utsvängd, trattformad mynning som sannolikt främst använts som dryckesbägare.
 9. neolitikum

  neolitikum, yngre stenåldern, bondesten­åldern (i motsats till paleolitikum, äldre stenåldern, jägarstenåldern).
 10. gånggrift

  gånggrift, en form av megalitgrav (storstensgrav) från yngre stenåldern.