1. dös

  dös, en form av megalitgrav (storstensgrav) från yngre stenålder.
 2. dös

  dös subst. ~en ~ar ORDLED: dös-en
  Svensk ordbok
 3. döstid

  döstid, äldre benämning på den äldsta delen av yngre stenålder i Norden.
 4. döshultslager

  döshultslager, döshultsledet, geologiskt lageravsnitt i undre (äldre) jura bestående av relativt grova, ställvis leriga och ofta järnhaltiga sandstenar med marina fossil.
 5. Dösjebro

  Dösjebro, tätort i Kävlinge kommun, Skåne (Skåne län), 12 km sydöst om Landskrona; 866 invånare (2016).

 6. Helena Döse

  Döse, Helena, född 1946, operasångerska (sopran), hovsångerska 2002.
 7. stendös

  stendös, forntida gravtyp, se dös.
 8. dolmen

  dolmen (fr., upptaget från något kelt. språk), term som användes i Frankrike för att beteckna en gravbyggnad från stenåldern, i Sydskandinavien motsvarande dös.
 9. gånggrift

  gånggrift är namnet på en form av megalitgrav (storstensgrav) som byggdes i mitten av bondestenåldern.
 10. Haga

  Haga, by i Stala församling på Orust, Bohuslän.