1. Barbara Voors

    Voors, Barbara, född 1967, författare.
  2. dop

    dop, den rituella handling med nedsänkning i eller ösning med vatten, varigenom någon enligt kristen tro renas från synden, förnyas och upptas i den kristna gemenskapen (kyrkan).