1. da capo

  da capo, dakapo, musikterm: från början; anger att hela musikstycket skall repeteras (förkortas D.C.).
 2. da capo

  2da capo se 2dakapo
  Svensk ordbok
 3. da capo

  1da capo se 1dakapo
  Svensk ordbok
 4. dakapo

  dakapo, försvenskad form av da capo.
 5. segno

  segno, musikterm som i en notbild markerar att ett stycke skall upprepas från detta ställe.
 6. al fine

  al fine, musikterm som används tillsammans med da capo (’från början’) eller dal segno (’från tecknet’) och anger att stycket efter omtagning skall spelas fram till slutet eller till beteckningen Fine (slut).
 7. Oscar Hedlund

  Hedlund, Oscar, pseudonymen Oscar III, 1933–2001, journalist.
 8. bis

  bis, två gånger.
 9. Johann Adolf Hasse

  Hasse, Johann Adolf, 1699–1783, tysk tonsättare.
 10. Ace of Base

  Ace of Base, rockgrupp, bildad 1990 av syskonen Jonas ( född 1967), Malin ( född 1970) och Jenny Berggren ( född 1972) samt Ulf Ekberg ( född 1970).