1. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 2. dadaist

  dadais´t subst. ~en ~er ORDLED: dada-ist-en
  Svensk ordbok
 3. dadaistisk

  dadais´tisk adj. ~t ORDLED: dada-ist-isk
  Svensk ordbok
 4. dadaism

  dadais´m subst. ~en ORDLED: dada-ism-en
  Svensk ordbok
 5. Raoul Hausmann

  Hausmann, Raoul,1886–1971, österrikisk bildkonstnär och författare.
 6. Richard Huelsenbeck

  Huelsenbeck, Richard, 1892–1974, tysk författare, läkare. Tillsammans med Hans Arp, Hugo Ball och Tristan Tzara grundade H. i Zürich dadaismen och skrev där Schalaben, Schalomai, Schalomezomai (1916).
 7. engelska

  engelska heter på engelska English.
 8. Shamshi-Adad I

  Shamshi-Adad I , amoritisk kung över Assyrien 1813–1781 f.Kr.
 9. Rod Serling

  Serling, Rodman (Rod), 1924–75, amerikansk manusförfattare och TV-producent.

 10. Sophie Taeuber-Arp

  Taeuber-Arp, Sophie, 1889–1943, schweizisk konstnär.