1. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 2. dadaism

  dadais´m subst. ~en ORDLED: dada-ism-en
  Svensk ordbok
 3. Littérature

  Littérature, litterär tidskrift utgiven i Paris 1919–21 och 1922–24.
 4. Marcel Duchamp

  Marcel Duchamp var en fransk konstnär som föddes 1887 och dog 1968.
 5. Paul van Ostaijen

  van Ostaijen, Paul, 1896–1928, belgisk (nederländskspråkig) poet.
 6. Edward Burra

  Burra, Edward, 1905–76, brittisk konstnär.
 7. antikonst

  antikonst, konst som förnekar alla traditionella värderingar, saboterar och gycklar med vedertagna estetiska normer, ifrågasätter själva konstbegreppet och till och med konstens existensberättigande.
 8. August Stramm

  Stramm, August, 1874–1915, tysk författare.
 9. Tristan Tzara

  Tzara, Tristan, egentligen Samuel Rosenstock, 1896–1963, fransk författare av rumänsk börd.
 10. autodestruktiv konst

  autodestruktiv konst, självförstörande konst, introducerades ca 1960 och kan ses som en extrem förlängning av dadaismens förnekande av konsten.