1. dadaist

  dadais´t subst. ~en ~er ORDLED: dada-ist-en
  Svensk ordbok
 2. Friedrich Glauser

  Glauser, Friedrich, 1896–1938, schweizisk (tyskspråkig) författare.
 3. Piero Manzoni

  Manzoni, Piero, 1933–63, italiensk konstnär, en av konceptkonstens förgrundsgestalter.
 4. George Grosz

  Grosz, George, 1893–1959, tysk-amerikansk tecknare och målare.
 5. Philippe Soupault

  Soupault, Philippe, 1897–1990, fransk författare.
 6. Max Jacob

  Jacob, Max, 1876–1944, fransk författare och konstnär.
 7. Viking Eggeling

  Eggeling, Viking, 1880–1925, målare och experimentfilmare, pionjär inom den abstrakta avantgardefilmen.
 8. manifest

  manifest, programförklaring kring den egna konsten, politiska åsiktsriktningen e.d., ofta utfärdad av ett kotteri eller en grupp i opposition mot det etablerade.
 9. automatism

  automatism, i konst och litteratur ett skapande utan kontrollerande förnuft och utan estetiska och moraliska överväganden.
 10. Vicente Huidobro

  Huidobro, Vicente, 1893–1948, chilensk författare.