1. Cabaret Voltaire

  Cabaret Voltaire, dadaistisk soaré i Zürich 1916–17.
 2. René Magritte

  Magritte, René, född 21 november 1898, död 15 augusti 1967, belgisk målare och skulptör.
 3. Tristan Tzara

  Tzara, Tristan, egentligen Samuel Rosenstock, 1896–1963, fransk författare av rumänsk börd.
 4. Louis Aragon

  Aragon, Louis, 1897–1982, fransk författare.
 5. Max Ernst

  Ernst, Max, född 2 april 1891, död 1 april 1976, tysk-fransk målare, grafiker och skulptör.
 6. Gösta Adrian-Nilsson

  Adrian-Nilsson, Gösta, signaturen GAN, född 2 april 1884, död 29 mars 1965, konstnär, författare.
 7. dadaistisk

  dadais´tisk adj. ~t ORDLED: dada-ist-isk
  Svensk ordbok
 8. Man Ray

  Ray, Man, egentligen Emmanuel Rudnitzky, 1890–1976, amerikansk fotograf, konstnär och filmskapare.
 9. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 10. cut-up

  cut-up, typ av litterärt collage där en text klipps sönder i sina beståndsdelar för att sedan slumpmässigt sammanfogas.