1. dag

  dag kallar man den del av dygnet då solen befinner sig över horisonten.
 2. domens dag

  domens dag, i kristendomen och islam den dag då avgörandet fälls beträffande människans slutliga tillvaro i evigheten.
 3. Dag Hammarskjöld

  Hammarskjöld, Dag, född 29 juli 1905, död 18 september 1961, ämbetsman, FN:s generalsekreterare från 1953; jämför släktartikel Hammarskjöld.

 4. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.

 5. Dag

  Dag, asagud, i fornnordiska myter om skapelsen framställd som son till Delling (’Gryning’).
 6. Dagens Nyheter

  Dagens Nyheter, DN, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.
 7. Natt och Dag

  Natt och Dag, sedan 1700-talet släktnamn för den ännu levande svenska adliga släkt vars säkra härledning går längst tillbaka i tiden.
 8. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 9. Dag

  Dag, mansnamn av nordiskt ursprung, identiskt med substantivet dag.
 10. dagbrott

  dagbrott, brytning av ett malmparti (en mineralfyndighet) från markytan (”i dagen”).