1. dagerrotypi

  dagerrotypi, daguerreotypi, fotograferingsmetod, det äldsta praktiskt användbara fotografiska förfarande som efterlämnat ett varaktigt resultat.
 2. Stig Dagerman

  Dagerman, Stig, född 5 oktober 1923, död 4 november 1954, författare och journalist.
 3. D-dagen

  D-dagen, på militärt fackspråk den planerade men ej datumbestämda dagen för en viss operation.
 4. domens dag

  domens dag, i kristendomen och islam den dag då avgörandet fälls beträffande människans slutliga tillvaro i evigheten.
 5. Dagens Nyheter

  Dagens Nyheter, DN, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.
 6. Dag Hammarskjöld

  Hammarskjöld, Dag, född 29 juli 1905, död 18 september 1961, ämbetsman, FN:s generalsekreterare från 1953; jämför släktartikel Hammarskjöld.

 7. dager

  da´ger subst. ~n dagrar ORDLED: dag-rar
  Svensk ordbok
 8. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 9. dag

  dag, i allmän bemärkelse (”den naturliga dagen”) den tid då solen befinner sig över horisonten.
 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.