1. dagsländor

  dagsländor, Ephemeroptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 000 arter, varav 58 i Sverige.
 2. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.
 3. Lång dags färd mot natt

  Lång dags färd mot natt, Long Day’s Journey Into Night, drama av den amerikanske författaren Eugene O’Neill, först uppsatt 1956.

 4. dags

  dags [dak´s] adv.
  Svensk ordbok
 5. dagslån

  dagslån, lån som banker och finansinstitut upptar emellan sig eller från Riksbanken från en bankdag till nästa.
 6. dagståndare

  dagståndare, i svensk folktro en gast (spöke) som överraskats av den uppgående solen och därmed blivit stående osynlig t.ex. på en väg (dylika spöken ansågs bara vara i farten nattetid och borde vid gryningen ha återvänt till sin grav).
 7. Dags mosse

  Dags mosse, mossjordsområde mellan Tåkern och Alvastra.
 8. Dagens Nyheter

  Dagens Nyheter, DN, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.
 9. Dag

  Dag, asagud, i fornnordiska myter om skapelsen framställd som son till Delling (’Gryning’).
 10. dagsvers

  dagsvers, en journalistisk genre som består av ett nyskrivet poetiskt bidrag som, helst dagligen, uppträder med fast placering på en dagstidnings lätta sida.