1. dal

  dal, vanligtvis långsträckt sänka i jordytan.

 2. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 3. U-dal

  U-dal, trågdal, dalgång med U-format tvärsnitt bildad genom att en glaciär eller inlandsis ”hyvlat av” bergssidorna.

 4. daliter

  daliter, inom hinduismen de som förknippas med ”orena” yrken, som har med lik och kroppsutsöndringar att göra.
 5. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 6. V-dal

  V-dal, dalgång med V-formad tvärprofil, som bildas då rinnande vatten skär sig ned i jordarter, vittrat och sprucket urberg eller i sedimentära bergarter.
 7. Konungarnas dal

  Konungarnas dal, benämning på dalgång vid västra Nilstranden nära det forna Thebe (nuvarande Luxor) i Egypten.
 8. Dalsland

  Dalsland, landskap väster om Vänern.

 9. dal segno

  dal segno, förkortning D.S., anger i noterna omtagning från dal segno-tecknet.
 10. dalmål

  dalmål, de egentliga dalmålen , de dialekter som talas i bygderna kring Siljan och uppefter Västerdalälven och Österdalälven från älvsammanflödet räknat (med undantag för Särna och Idre), se Dalarna (dialekter).