1. dalakoral

    dalakoral, en ofta använd benämning på självständiga folkliga melodier från Dalarna till svenska kyrkans psalmer eller mer eller mindre utsirade koralvarianter.
  2. koralvariant

    koralvariant, benämning på en melodiform till en psalm som avviker från den officiellt gällande.
  3. Dalarna

    Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.