1. dallra

  dall`ra verb ~de ~t ORDLED: dallr-ar SUBST.: dallrande, dallring; daller
  Svensk ordbok
 2. värme

  värme är två saker, nämligen värmestrålning och värme i ting.
 3. Edith Södergran

  Edith Södergran var en finlandssvensk författare.
 4. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.

 5. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 6. konvektion

  konvektion är när värme överförs genom rörelser i gaser och vätskor. 

 7. oscillator

  oscillator, allmän benämning på ett svängande system, se harmonisk oscillator; inom elektroniken anordning som genererar periodiska signaler.
 8. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 9. oscillogram

  oscillogram, registrering av tidsförloppet för en storhet från oscillograf (t.ex. slingoscillograf) eller oscilloskop (t.ex. polaroidfoto av skärmen).
 10. mandolin

  mandolin, lutinstrument med anor från 1500-talets mandora och stark anknytning till Italien, där olika varianter fått namn efter sina hemstäder.