1. dallra

  dall`ra verb ~de ~t ORDLED: dallr-ar SUBST.: dallrande, dallring; daller
  Svensk ordbok
 2. oscillogram

  oscillogram, registrering av tidsförloppet för en storhet från oscillograf (t.ex. slingoscillograf) eller oscilloskop (t.ex. polaroidfoto av skärmen).
 3. sånglärka

  sånglärka är en fågel.
 4. chevrotera

  chevrotera, sjunga med överdrivet darr på rösten.
 5. stråkart

  stråkart, artikulationssätt på stråkinstrument.
 6. rödstjärt

  rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus , art i familjen trastfåglar.
 7. oscillograf

  oscillograf, elektriskt mätinstrument för registrering av snabba elektriska förlopp.
 8. dallergröppa

  dallergröppa, Phlebia tremellosa, skinnsvampsart i basidsvampsordningen Polyporales.
 9. Edith Södergran

  Edith Södergran var en finlandssvensk författare.
 10. oscillator

  oscillator, allmän benämning på ett svängande system, se harmonisk oscillator; inom elektroniken anordning som genererar periodiska signaler.