1. dalsänka

  da`lsänka subst. ~n dalsänkor ORDLED: dal--sänk-an
  Svensk ordbok
 2. Burgundiska porten

  Burgundiska porten, dalsänka mellan Vogeserna och Jurabergen i Frankrike.
 3. Sotenäs härad

  Sotenäs härad, omfattar den nordligaste av mellersta Bohusläns tre halvöar.
 4. sårbar plats

  sårbar plats är ett geografiskt område där naturkatastrofer kan orsaka stora skador med svåra konsekvenser för befolkningen.
 5. Nemea

  Nemea, ort i norra Argolis, Grekland; 3 800 invånare (2010).
 6. Bourgogne

  Bourgogne, tidigare region i östra Frankrike.

 7. Alnarpssänkan

  Alnarpssänkan, Alnarpsdalen, dalsänka i Sydvästskånes kritberggrund.
 8. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 9. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 10. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.