1. dalska

  da`lska subst. ~n ORDLED: dal-skan
  Svensk ordbok
 2. dalrunor

  dalrunor, en i Dalarna utvecklad och ända in på 1800-talet använd form av runor.
 3. Norrbottens län

  Norrbottens län, län i norra Norrland.

 4. dalsk

  da´lsk adj. ~t ORDLED: dal-ska
  Svensk ordbok
 5. hampkrus

  hampkrus, dalsk vävterm som ibland används som en allmän beteckning för lös, liksidig rosengångsväv (se rosengång), i vilken speciellt i norra Sverige hampgarn brukats som inslag.
 6. AB Nittsjö Keramik

  AB Nittsjö Keramik, keramikfabrik i Rättvik, grundad som tegelbruk 1843, från 1847 med tillverkning även av husgeråd och kakelugnar.
 7. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.