1. Henrik Damer

  Damer, Henrik, död 1640, i Sverige verksam skulptör av tysk (möjligen nederländsk) börd.
 2. Damergou

  Damergou, öken i södra Niger; för belägenhet se landskarta Niger.
 3. Damernas Värld

  Damernas Värld, modeinriktad månadstidning, etablerad 1940 genom ombildning av den 1935 grundade handarbetstidningen Flitiga Händer.
 4. Tadd Dameron

  Dameron, Tadley Ewing (Tadd), 1917–65, amerikansk jazzmusiker (pianist), kompositör och arrangör.
 5. Dama

  Dama, det vetenskapliga namnet på ett släkte hjortdjur med en art, dovhjort.
 6. dam

  dam, detsamma som damspel.
 7. dam

  dam, drottning, schackspelets starkaste pjäs.
 8. dam

  dam, kortspel där det gäller att bli av med sina kort och samtidigt undvika att i slutspelet ha kvar spader dam, ”Svarta Maja”, på handen.
 9. dam

  dam, ursprungligen en hederstitel för kvinnor av hög börd; ordet är i Sverige tidigast känt från ca 1630 (bl.a. hos Wivallius).
 10. damast

  damast är en typ av mönstervävt tyg.