1. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 2. damm

  damm, konstgjord vattensamling.
 3. damm

  2damm subst. ~et ORDLED: damm-et
  Svensk ordbok
 4. damm

  1damm subst. ~en ~ar ORDLED: damm-en
  Svensk ordbok
 5. RCC-damm

  RCC-damm, dammbyggnad av mycket mager, cementfattig betong.
 6. respirabelt damm

  respirabelt damm, benämning på damm som innehåller korn med en diameter som är mindre än 0,005 mm och vilka vid inandning kan tränga in i lungans finaste förgreningar (lungblåsorna).
 7. Bertil Damm

  Damm, Bertil, 1887–1942, målare och teaterdekoratör.
 8. Cappelen Damm

  Cappelen Damm, Oslo, norskt bokförlag, grundat 2007 genom en sammanslagning av av förlagen Cappelen och Damm.
 9. biologisk damm

  biologisk damm, mekanisk och biologisk reningsanläggning för avloppsvatten och dagvatten.
 10. Damm Förlag AB

  Damm Förlag AB, Stockholm, tidigare bokförlag med utgivning av skönlitteratur, främst spänningsromaner och deckare.