1. damma

  damm`a verb ~de ~t ORDLED: damm-ar SUBST.: dammande, damning (till 1)
  Svensk ordbok
 2. dammar

  dammar, harts som utvinns ur arter av flera växtsläkten, bl.a. Canarium (familjen rökelseträdväxter), Hopea, Shorea och Vatica (alla tre i familjen dipterocarpusväxter) samt Agathis (familjen araukariaväxter).
 3. Dammam

  Dammam, Damman, arabiska ad-Dammām, stad i östra Saudiarabien, belägen vid Persiska viken nordväst om Bahrain; 905 100 invånare (2010).
 4. dammanläggning

  damm`anläggning subst. ~en ~ar ORDLED: damm--an-lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 5. Erik Dammann

  Dammann, Erik, född 1931, norsk författare och miljöaktivist.
 6. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 7. damm

  damm, konstgjord vattensamling.
 8. Höga dammen

  Höga dammen, detsamma som den nya dammen vid Assuandammen.
 9. Sinnar-dammen

  Sinnar-dammen, damm i östra Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 10. RCC-damm

  RCC-damm, dammbyggnad av mycket mager, cementfattig betong.