1. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 2. damm

  damm, konstgjord vattensamling.
 3. dammar

  dammar, harts som utvinns ur arter av flera växtsläkten, bl.a. Canarium (familjen rökelseträdväxter), Hopea, Shorea och Vatica (alla tre i familjen dipterocarpusväxter) samt Agathis (familjen araukariaväxter).
 4. Höga dammen

  Höga dammen, detsamma som den nya dammen vid Assuandammen.
 5. Sinnar-dammen

  Sinnar-dammen, damm i östra Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 6. RCC-damm

  RCC-damm, dammbyggnad av mycket mager, cementfattig betong.
 7. biologisk damm

  biologisk damm, mekanisk och biologisk reningsanläggning för avloppsvatten och dagvatten.
 8. Bertil Damm

  Damm, Bertil, 1887–1942, målare och teaterdekoratör.
 9. respirabelt damm

  respirabelt damm, benämning på damm som innehåller korn med en diameter som är mindre än 0,005 mm och vilka vid inandning kan tränga in i lungans finaste förgreningar (lungblåsorna).
 10. Cappelen Damm

  Cappelen Damm, Oslo, norskt bokförlag, grundat 2007 genom en sammanslagning av av förlagen Cappelen och Damm.