1. dammsugare

  dammsugare, städredskap.
 2. dammsnäppa

  dammsnäppa, Tringa stagnalis, art i fågelfamiljen snäppor.
 3. dammsnäckor

  dammsnäckor, Lymnaeidae, familj sötvattenslungsnäckor.
 4. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 5. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.

 6. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 7. bäver

  bäver är en gnagare som finns på många håll i Sverige.
 8. dammar

  dammar, harts som utvinns ur arter av flera växtsläkten, bl.a. Canarium (familjen rökelseträdväxter), Hopea, Shorea och Vatica (alla tre i familjen dipterocarpusväxter) samt Agathis (familjen araukariaväxter).
 9. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 10. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.