1. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 2. Dana

  Dana, namn på danska havsforskningsfartyg, se Danaexpeditionerna.
 3. Dan

  Dan, dansk sagokung.
 4. Dan

  Dan, daniter, en av det gamla Israels tolv stammar.
 5. dan

  dan, gio, yacouba, ett mandetalande jordbrukande folk i nordöstra Liberia (250 000) och västra Elfenbenskusten (850 000).
 6. daner

  daner, germansk stam, först omtalad på 500-talet av Jordanes och Prokopios.
 7. Dan

  Dan, mansnamn som dels motsvarar ett nordiskt tillnamn med betydelsen ’dansk’, dels är en kortform av Daniel.
 8. Dan

  Dan, gas- och oljefält i danska Nordsjön med produktionsstart 1972.
 9. dan

  dan se dag
  Svensk ordbok
 10. dan

  1dan subst. ~en ~er [da´n-] ORDLED: dan-en
  Svensk ordbok