1. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 2. dans

  dans subst. ~en ~er ORDLED: dans-en
  Svensk ordbok
 3. hinduisk dans

  hinduisk dans, se Indien (Dans).
 4. sovjetisk dans

  sovjetisk dans, se Ryska federationen (Dans).

 5. modern dans

  modern dans, annat namn på fridans.
 6. plastisk dans

  plastisk dans, term som förekom inom fridansen under mellankrigsåren och som avsåg en mera mjuk och dansant tolkning av musik än inom den klassiska baletten.
 7. pyrrhisk dans

  pyrrhisk dans, vapendans i antikens Grekland, möjligen härstammande från Kreta och med mytisk bakgrund.
 8. Dans och Cirkushögskolan

  Dans och Cirkushögskolan, DOCH, Stockholm, högskola för dans och cirkus; nuvarande namn sedan 2010.
 9. Nederlands Dans Theater

  Nederlands Dans Theater, nederländsk balettensemble, se Nederländerna (Dans).
 10. Sankt Veits-dans

  Sankt Veits-dans (efter det medeltida helgonet Veit eller Vitus, som anropades mot krampsjukdomar), en form av danssjuka främst under medeltiden, sannolikt identisk med Sydenhams korea (jämför dansepidemi).