1. danse macabre

  danse macabre, motiv inom konsten, se dödsdans.
 2. basse danse

  basse danse, hovdans från 1400- och 1500-talen.
 3. besjälning

  besjälning  är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man beskriver saker, platser eller naturen som levande eller mänskliga.

 4. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 5. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 6. dansepidemi

  dansepidemi, en företeelse som beskrevs i krönikor i Europa redan på 600–700-talen, men var vanligast på 1200–1500-talen.
 7. kroppsspråk

  kroppsspråk, kroppskommunikation, de kroppsrörelser som människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information.
 8. Dansens Hus

  Dansens Hus, stiftelse, Stockholms första institutionella gästspelsscen för dans, invigd 1991.
 9. sansculotter

  sansculotter kallade man de radikala revolutionsmännen under franska revolutionen.
 10. Archives Internationales de la Danse

  Archives Internationales de la Danse , dansarkiv och forskarcentrum i Paris 1931–50, upprättat av Rolf de Maré, Svenska balettens grundare.