1. daoism

  daoism är en religion och filosofi från Kina.
 2. taoism

  taoism, kinesisk religion, se daoism.
 3. Lao Zi

  Lao Zi var enligt flera berättelser den som grundade daoismen.
 4. Zhuang Zhou

  Zhuang Zhou , Zhuang Zi, ca 369–ca 286 f.Kr., en av den tidiga kinesiska daoismens främsta tänkare.
 5. Daodejing

  Daodejing är daoismens viktigaste bok.
 6. Frederick S Fritz Perls

  Perls, Frederick Salomon ( Fritz), 1893–1970, amerikansk (tyskfödd) psykolog och psykoterapeut.
 7. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 8. världsreligioner

  världsreligioner är de religioner som är utbredda över hela världen.

 9. Singapore

  Singapore, stat i sydöstra Asien.

 10. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.