1. Darren Aronofsky

  Aronofsky, Darren, född 1969, amerikansk filmregissör.

 2. Walther Darré

  Darré, Walther, 1895–1953, tysk nazistisk politiker.
 3. darr

  darr subst. ~et ORDLED: darr-et
  Svensk ordbok
 4. darren

  darr´en subst., ingen böjning ORDLED: darr-en
  Svensk ordbok
 5. darrig

  darr`ig adj. ~t ORDLED: darr-ig
  Svensk ordbok
 6. darra

  darr`a verb ~de ~t ORDLED: darr-ar SUBST.: darrande, darrning; darr
  Svensk ordbok
 7. asp

  asp är ett träd.
 8. tremolo

  tremolo, i instrumentalmusik, särskilt på stråkinstrument och mandolin, en ihållande snabb upprepning av en och samma ton eller av tonerna i ett ackord.
 9. Bäveån

  Bäveån, vattendrag i Bohuslän.
 10. tremulant

  tremulant, vibrant, ”rullande” r-ljud som bildas genom att tungspetsen eller tungspenen (uvula) sätts i vibration av en utåtgående luftström.