1. Darssertröskeln

  Darssertröskeln, den djupaste förbindelsen mellan Bälthavet och Egentliga Östersjön.
 2. Darsgärde

  Darsgärde, by i Skederids socken, Uppland, nära Finsta, med flera gravfält och en fornborg.
 3. darshana

  darshana, den vanligaste benämningen på de indiska klassiska filosofiska systemen, se vidare indisk filosofi.
 4. Darsser Ort

  Darsser Ort, udde i Östersjön, 40 km västnordväst om Stralsund (Tyskland).
 5. Dares Phrygius

  Dares Phrygius, föregiven författare till en senantik latinsk skrift om trojanska kriget.
 6. Dara Birnbaum

  Birnbaum, Dara, född 1946, amerikansk konstnär.
 7. dar

  dar se dag
  Svensk ordbok
 8. Dar es-Salaam

  Dar es-Salaam är den största staden i Tanzania och har 3,4 miljoner invånare.
 9. Dar al-hikma

  Dar al-hikma, generell beteckning hos arabiska författare för en akademi som redan i förislamisk tid vårdade och spred det grekiska kulturarvet.
 10. dard

  dard, medeltida kastspjut som bl.a. användes mot de kristna under korstågen.