1. dart

  dart, pilkastning mot en rund måltavla med poängmarkerade sektorer (1–20), vilka indelas i fält av en yttre ring, dubbelringen, och en inre ring, trippelringen.
 2. Thurston Dart

  Dart, Thurston, 1921–71, brittisk musikforskare och cembalist.
 3. dart

  da´rt subst. ~en ORDLED: dart-en
  Svensk ordbok
 4. Raymond A Dart

  Dart, Raymond A rthur, 1893–1988, sydafrikansk anatom och paleoantropolog, född i Australien, verksam i Storbritannien 1919–22, professor i anatomi vid Witwatersrands universitet 1923–58.
 5. pilkastning

  pilkastning, som tävlingssport, se dart.
 6. bärplansbåt

  bärplansbåt, båt utrustad med bärplan, ”vingar”, som via ett system av balkar är sammanbyggda med skrovet.
 7. dartianer

  dartianer, äldre benämning på människosläktet Australopithecus.
 8. uppförandepraxis

  uppförandepraxis, den samlade kunskapen om den äldre musikens praktiska utförande, dess funktioner och sociala miljö, tillämpad som rekommendationer för nutida framföranden.
 9. bull’s eye

  bull’s eye, används inom vissa precisionsidrotter, exempelvis dart och olika former av skytte, som benämning på tavlans (eller motsvarande) centrum.
 10. dard

  dard, medeltida kastspjut som bl.a. användes mot de kristna under korstågen.