1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. DAT

  DAT, direkt antiglobulintest, Coombs direkta prov, undersökningsmetod för att konstatera om en persons röda blodkroppar är klädda med immunglobulin (blodgruppsantikroppar).
 3. datorspel

  datorspel, dataspel, spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer.

 4. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 5. datering

  datering, fastställande av tillkomsttiden för någonting. Inom geologi och arkeologi avser datering att bestämma åldern hos föremål, händelser eller bildningar, ofta i syfte att upprätta en kronologi i jordens eller människans historia.
 6. datumgräns

  datumgräns kallas den tänkta linje som går tvärs över jorden från Nordpolen till Sydpolen och som skiljer olika dagar åt.
 7. dataanalys

  dataanalys, klargörande beskrivning av data, dvs. observationer, mätresultat eller andra fakta.
 8. databas

  databas, mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst databehandlingssystem.

 9. dataskyddsförordningen

  dataskyddsförordningen, GDPR (engelska General Data Protection Regulation), förordning som reglerar skydd för behandling av personuppgifter samt det fria flödet av sådana uppgifter.

 10. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).