1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 3. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).
 4. datorspel

  datorspel, dataspel, spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer.

 5. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 6. datering

  datering, fastställande av tillkomsttiden för någonting. Inom geologi och arkeologi avser datering att bestämma åldern hos föremål, händelser eller bildningar, ofta i syfte att upprätta en kronologi i jordens eller människans historia.
 7. datorisering

  datorisering, den vedertagna benämningen på den sedan början av 1950-talet pågående process där datorer tas i anspråk för allt fler uppgifter.

 8. datorspelsbranschen

  datorspelsbranschen, verksamhet inom datorspelsindustrin som utgörs av hårdvarutillverkare (konsolproducenter) och mjukvaruproducenter (spelproducenter).
 9. dataskyddsförordningen

  dataskyddsförordningen, GDPR (engelska General Data Protection Regulation), förordning som reglerar skydd för behandling av personuppgifter samt det fria flödet av sådana uppgifter.

 10. datoranimation

  datoranimation eller datoranimering är rörliga bilder som skapas med hjälp av särskilda datorprogram.