1. DAT

  DAT, digital audio tape, band och bandspelare för magnetisk registrering av digitalt kodade ljudsignaler.
 2. DAT

  DAT, direkt antiglobulintest, Coombs direkta prov, undersökningsmetod för att konstatera om en persons röda blodkroppar är klädda med immunglobulin (blodgruppsantikroppar).
 3. dat

  dat subst. ~en ~er ORDLED: dat-en
  Svensk ordbok
 4. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 5. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 6. data race

  data race, på svenska ibland kapplöpning, bugg i datorprogram med flera trådar som beror på tidsaspekter som programmeraren inte kan kontrollera.
 7. datavisualisering

  datavisualisering, visualisering, metod att åskådliggöra data med bilder.
 8. data mining

  data mining, datautvinning, sökning och extraktion av meningsfulla samband i stora mängder data.
 9. datorspråk

  datorspråk, maskinspråk för datorer, med instruktioner som en dator kan utföra utan översättning.
 10. datamat

  datamat ,