1. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 2. data

  1da`ta subst., plur.
  Svensk ordbok
 3. data

  2da`ta subst. ~n dator ORDLED: dat-an
  Svensk ordbok
 4. data race

  data race, på svenska ibland kapplöpning, bugg i datorprogram med flera trådar som beror på tidsaspekter som programmeraren inte kan kontrollera.
 5. data mining

  data mining, datautvinning, sökning och extraktion av meningsfulla samband i stora mängder data.
 6. Data-Star

  Data-Star, Bern, Europas största databasvärd.
 7. länkade data

  länkade data, engelska linked data, datatekniskt begrepp för standarder och tekniker att länka samman och publicera digital information.
 8. big data

  big data, icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder data.
 9. öppna data

  öppna data, datortekniskt begrepp för digital information som är fritt tillgänglig för läsning och användning av alla.

 10. cirkulära data

  cirkulära data, siffermässiga uppgifter som ofta beskriver riktningar och åskådliggörs av positioner på cirkelns omkrets.