1. datafil

  datafil, mängd av samhörande poster som vid databehandling behandlas som en enhet.
 2. datamolnet

  datamolnet, serverutrymme för datortjänster och datafiler, se molnet.
 3. datormolnet

  datormolnet, serverutrymme för datortjänster och datafiler, se molnet.
 4. komprimering

  komprimering, reducering av lagringsutrymme för digitala datafiler.
 5. BitTorrent

  BitTorrent, protokoll för samordnad spridning av stora datafiler till många användare över internet.

 6. molnet

  molnet, datamolnet, datormolnet, externt serverutrymme för datortjänster som är tillgängligt via internet från enskilda datorer.

 7. streaming

  streaming, direktuppspelning, strömning, strömmande överföring, i datorsammanhang distribution av datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning i dator eller mobiltelefon.

 8. webbradio

  webbradio, internetradio, nätradio, distribution av radio via internet för direkt uppspelning i dator, mobiltelefon eller särskild radiomottagare med internetanslutning.

 9. fil

  fil är det som lagras på till exempel en hårddisk när man sparar en text, en bild, ett kalkylark eller liknande från ett datorprogram.
 10. nedladdning

  nedladdning, hämtning, kopiering av data från en dator eller server till den dator man använder (klient).