1. datasekretess

  datasekretess, skydd av data mot att obehörigen röjas.
 2. datastruktur

  datastruktur, en sammansatt form av enkla dataelement för behandling i en dator.
 3. Datasaab

  Datasaab, division inom Saab-Scaniakoncernen, senare halvstatligt företag, med verksamhet inom datortillverkning och systemkonstruktion.
 4. dataskyddsförordningen

  dataskyddsförordningen, GDPR (engelska General Data Protection Regulation), förordning som reglerar skydd för behandling av personuppgifter samt det fria flödet av sådana uppgifter.

 5. dataskydd

  dataskydd, se IT-säkerhet.
 6. dataspel

  dataspel, se datorspel.
 7. datasäkerhet

  datasäkerhet, se IT-säkerhet.
 8. Data-Star

  Data-Star, Bern, Europas största databasvärd.
 9. dataspel

  da`taspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: data--spel-et
  Svensk ordbok
 10. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.