1. datering

  datering, fastställande av tillkomsttiden för någonting. Inom geologi och arkeologi avser datering att bestämma åldern hos föremål, händelser eller bildningar, ofta i syfte att upprätta en kronologi i jordens eller människans historia.
 2. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 3. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering, kol-14-datering, 14C-datering, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C.
 4. small for date

  small for date, small for gestational age, medicinsk term som anger att ett nyfött barn har en födelsevikt som påtagligt underskrider förväntad vikt.
 5. large for date

  large for date, large for gestational age, medicinsk term som anger att ett nyfött barn har en födelsevikt som, med hänsyn till graviditetstidens längd, överskrider förväntad vikt (jämför födelsevikt).
 6. radiometrisk datering

  radiometrisk datering, sammanfattande namn på de dateringsmetoder där man utnyttjar radioaktiva isotoper för åldersbestämning.
 7. datering

  datering, angivande av datum (t.ex. på brev).
 8. datering

  datering, fastställande av tillkomsttiden för någonting. I fråga om dokument, urkunder, litterära verk eller genrer kan dateringen gälla t.ex. tidsföljden (kronologin) inom ett författarskap eller – i äldre tid – placeringen i den allmänhistoriska utvecklingen.
 9. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 10. kvantitativ metod

  kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser.