1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 3. big data

  big data, icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder data.
 4. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 5. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 6. kvantitativ metod

  kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser.
 7. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.
 8. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 9. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 10. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.