1. dativ

  dativ kallas efter mönster av den latinska grammatiken kasus i indirekt objekt vid verb med dubbelt objekt, t.ex. i tyska ( Anna gab mir das Buch ’Anna gav mig boken’; det indirekta objektet mir står i dativ).
 2. dativobjekt

  dativobjekt, egentligen objekt som står i dativ; traditionellt också synonymt med indirekt objekt.
 3. dativ

  da`tiv subst. ~en ~er ORDLED: dat-iv-en
  Svensk ordbok
 4. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 5. dativobjekt

  da`tivobjekt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dat-iv--ob-jekt-et
  Svensk ordbok
 6. fonologi

  fonologi, vetenskapen om språkens ljudstruktur.
 7. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 8. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.

 9. ackusativ

  ackusativ, kasus som bl.a. förbinds med det direkta objektet i språk som tyska och latin.
 10. objekt

  objekt, grammatisk term för ett nominalt led som bestämmer ett transitivt verb.