1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. dator

  da`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: dat-or-er
  Svensk ordbok
 3. stationär dator

  stationär dator, vanlig benämning på persondator som inte lätt kan medföras utan kan fast förankras i exempelvis ett skrivbord.
 4. optisk dator

  optisk dator, dator som bygger på optiska signaler.
 5. bärbar dator

  bärbar dator, engelska laptop, knädator, lättburen dator försedd med uppladdningsbart batteri för kortare bruk utan tillgång till nätström.
 6. DNA-dator

  DNA-dator, föreslagen ny typ av dator som bygger på egenskaper hos molekyler.
 7. direktstyrning från dator

  direktstyrning från dator, engelska direct digital control, DDC, reglertekniskt uttryck som innebär att konventionell reglerutrustning ersätts med en dator.
 8. människa–dator-interaktion

  människa–dator-interaktion (engelska human–computer interaction), MDI, HCI, samspelet mellan människa och dator.
 9. datorspråk

  datorspråk, maskinspråk för datorer, med instruktioner som en dator kan utföra utan översättning.
 10. datorsystem

  datorsystem, dator(er) med ansluten maskinvara, se dator.