1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. datorspel

  datorspel, dataspel, spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer.

 3. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).
 4. datoranimation

  datoranimation eller datoranimering är rörliga bilder som skapas med hjälp av särskilda datorprogram.

 5. datorspelsbranschen

  datorspelsbranschen, verksamhet inom datorspelsindustrin som utgörs av hårdvarutillverkare (konsolproducenter) och mjukvaruproducenter (spelproducenter).
 6. datorstödd tillverkning

  datorstödd tillverkning, även CAM ( computer aided manufacturing), utnyttjande av dator för att förbereda tillverkning av föremål.
 7. datorseende

  datorseende, datoriserad bearbetning och analys av bilder, ett viktigt tillämpningsområde för datorer.
 8. datorarkitektur

  datorarkitektur, det teknikområde som behandlar datorers uppbyggnad med avseende på arbetssätt och struktur, dvs. samspelet mellan beräkningsmodell och implementering.
 9. människa–dator-interaktion

  människa–dator-interaktion (engelska human–computer interaction), MDI, HCI, samspelet mellan människa och dator.
 10. datorstödd konstruktion

  datorstödd konstruktion, även CAD ( computer aided design), användning av dator i konstruktions- och ritarbete.