1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).
 3. datorarkitektur

  datorarkitektur, det teknikområde som behandlar datorers uppbyggnad med avseende på arbetssätt och struktur, dvs. samspelet mellan beräkningsmodell och implementering.
 4. datorspel

  datorspel, dataspel, spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer.

 5. datorvirus

  datorvirus, programdel eller sekvens av kommandon som kopierar sig själv till andra tillgängliga lagrade program eller exekverbara sekvenser.
 6. människa–dator-interaktion

  människa–dator-interaktion (engelska human–computer interaction), MDI, HCI, samspelet mellan människa och dator.
 7. datoranimation

  datoranimation eller datoranimering är rörliga bilder som skapas med hjälp av särskilda datorprogram.

 8. datorbaserad informationssökning

  datorbaserad informationssökning, sökning av information som ligger lagrad t.ex. i databaser.

 9. dator

  da`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: dat-or-er
  Svensk ordbok
 10. datorspråk

  datorspråk, maskinspråk för datorer, med instruktioner som en dator kan utföra utan översättning.