1. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 2. integrerad krets

  integrerad krets, IC-krets (engelska integrated circuit), elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.
 3. Internetadress

  internetadress, samlingsterm för olika typer av systematiskt byggda adresser som används på internet.

 4. sakernas internet

  sakernas internet, engelska Internet of things (IoT), begrepp inom informationsteknik avseende alla de enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet.

 5. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.

 6. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 7. tekniskt system

  tekniskt system, tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan, t.ex. musikanläggning (skivspelare, förstärkare, högtalare), växellåda i bil (axlar, kugghjul, växelförare), elsystem (kraftverk, ledningar, ställverk, elmätare, vägguttag, lamphållare), telefonsystem (telefoner, växlar, ledningar, men även telefonkiosker och kataloger).
 8. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 9. batteri

  batteri är en källa för elektrisk ström.
 10. transistor

  transistor är en liten anordning som kan förstärka svaga elektriska strömmar.