1. datornät

  datornät, se datakommunikation och internet.

 2. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 3. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk använt för att uttrycka beräkningar som skall utföras av en dator.
 4. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 5. streaming

  streaming, direktuppspelning, strömning, strömmande överföring, i datorsammanhang distribution av datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning i dator eller mobiltelefon.

 6. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).
 7. motringning

  motringning, telefonifunktion som innebär att en abonnent kan bli uppkopplad till en annan abonnent utan att själv stå för kostnaden.
 8. Pinterest

  Pinterest, social nätverkstjänst för delning av främst bilder och videoklipp, grundad 2010.

 9. ickehierarkiskt nät

  ickehierarkiskt nät, engelska peer-to-peer ( P2P), program och tekniker där datorer kan kommunicera med varandra utan att använda en central värddator (server).
 10. John von Neumann

  von Neumann, Johann ( John), född 28 december 1903, död 8 februari 1957, ungersk-amerikansk matematiker.