1. datorspråk

  datorspråk, maskinspråk för datorer, med instruktioner som en dator kan utföra utan översättning.
 2. datorspel

  datorspel, dataspel, spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer.

 3. datorstyrning

  datorstyrning innebär att en dator används för styrning eller reglering av ett system.
 4. datorseende

  datorseende, datoriserad bearbetning och analys av bilder, ett viktigt tillämpningsområde för datorer.
 5. datorsystem

  datorsystem, dator(er) med ansluten maskinvara, se dator.
 6. datorsimulering

  datorsimulering innebär att man med datorns hjälp försöker efterlikna ett skeende.
 7. datorspelsbranschen

  datorspelsbranschen, verksamhet inom datorspelsindustrin som utgörs av hårdvarutillverkare (konsolproducenter) och mjukvaruproducenter (spelproducenter).
 8. datorstödd undervisning

  datorstödd undervisning, engelska computer aided instruction, CAI, och computer aided learning, CAL, datoranvändning i undervisningssammanhang, under senare delen av 1990-talet också inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och E-lärande.

 9. datorstödd konstruktion

  datorstödd konstruktion, även CAD ( computer aided design), användning av dator i konstruktions- och ritarbete.
 10. datorstödd tillverkning

  datorstödd tillverkning är ett begrepp som mest förekommer på engelska, computer aided manufacturing, och då förkortas CAM.