1. Datsun

  Datsun ®, japanska person- och lastbilar som tillverkades 1932–83 av Nissan Motor Co. Ltd. i Yokohama.
 2. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 3. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 4. DAT

  DAT, digital audio tape, band och bandspelare för magnetisk registrering av digitalt kodade ljudsignaler.
 5. DAT

  DAT, direkt antiglobulintest, Coombs direkta prov, undersökningsmetod för att konstatera om en persons röda blodkroppar är klädda med immunglobulin (blodgruppsantikroppar).
 6. dat

  dat subst. ~en ~er ORDLED: dat-en
  Svensk ordbok
 7. dator

  da`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: dat-or-er
  Svensk ordbok
 8. data

  1da`ta subst., plur.
  Svensk ordbok
 9. data

  2da`ta subst. ~n dator ORDLED: dat-an
  Svensk ordbok
 10. länkade data

  länkade data, engelska linked data, datatekniskt begrepp för standarder och tekniker att länka samman och publicera digital information.