1. DE

  DE är nationalitetsbeteckning för Tyskland.
 2. DE

  DE, officiell, postal förkortning för Delaware (USA).
 3. de

  de, preposition i franska m.fl. romanska språk, använd dels i betydelsen ’av’, ’från’, dels för att bilda genitiv (t.ex. i franska enfants de la patrie, ’fosterlandets barn’).
 4. de-

  de- förled
  Svensk ordbok
 5. de-

  de-, förled med betydelsen ’ned-’, ’från-’, ’av-’, ’van-’, ’miss-’, som i deklassera ’nedklassa’ och deformerad ’missbildad’.
 6. de jure

  de ju`re adv.
  Svensk ordbok
 7. de facto

  de fac`to adv.
  Svensk ordbok
 8. pas de deux

  pas de deux [ung. padedö´] subst., plur. ~, neutr.
  Svensk ordbok
 9. corps-de-logi

  corps-de-logi [ung. kårdelåʃi´] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: corps--de--logi-et
  Svensk ordbok
 10. eau-de-cologne

  eau-de-cologne [ung. ådökålån´j] subst. ~n [-ån´jen] ORDLED: eau-de-cologn-en
  Svensk ordbok