1. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 2. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.

 3. Miguel de Cervantes

  Cervantes Saavedra, Miguel de, född troligen 29 september 1547, död 23 april 1616, spansk författare.
 4. DE

  DE, officiell, postal förkortning för Delaware (USA).
 5. Simone de Beauvoir

  de Beauvoir, Simone, född 9 januari 1908, död 14 april 1986, fransk författare och filosof.
 6. Maximilien de Robespierre

  Maximilien de Robespierre var en av franska revolutionens mest kända och hänsynslösa ledare. Han föddes 1758 och dog 1794.
 7. Miljöpartiet de gröna

  Miljöpartiet de gröna, Miljöpartiet, MP, politiskt parti representerat i riksdagen sedan 1988 (ej 1991–94), nuvarande namn sedan 1985.

 8. de fem sinnena

  de fem sinnena är hörsel, känsel, luktsinne, smaksinne och synsinne.
 9. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, en av FN:s generalförsamling antagen universell förklaring om de mest grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.

 10. DE

  DE är nationalitetsbeteckning för Tyskland.