1. deadline

  deadline är den absolut sista tidpunkt när något måste vara avslutat.
 2. deadline

  deadline [ded´lajn] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: dead--line
  Svensk ordbok
 3. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 4. Herman Lindqvist

  Lindqvist, Herman, född 1943, journalist och författare, sonson till Herman Lindqvist (1863–1932).

 5. katastroffilm

  katastroffilm, filmterm myntad på 1970-talet för filmer som oavsett genre lägger tonvikten på mer eller mindre spektakulära katastrofer.
 6. Christer Nygren

  Nygren, Christer, född 1956, journalist och författare.
 7. Life

  Life, amerikansk bildtidning, grundad 1936 av Henry R. Luce och ägd av mediekoncernen Time Inc.