1. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 2. Fair Deal

  Fair Deal, ett uttryck som myntades av Harry S. Truman, amerikansk president 1945–53, för att markera hans politiska ambition att fullfölja traditionen från F.D. Roosevelts ”New Deal” och att stärka de mänskliga rättigheterna i USA.
 3. dealer

  dealer, handlare på fondbörs eller på valuta- och penningmarknaderna.
 4. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 5. Dea Loher

  Loher, Dea, född 1964, tysk dramatiker och författare.
 6. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 7. Harry S. Truman

  Truman, Harry S., född 8 maj 1884, död 26 december 1972, amerikansk politiker (demokrat), president 1945–53.
 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 9. nya given

  nya given, president Roosevelts ekonomiska politik på 1930-talet, se New Deal.
 10. Export–Importbanken

  Export–Importbanken, Export–Import Bank of the United States, Ex-Im Bank, EIB, amerikansk federal bank, grundad 1934 som del i New Deal för att underlätta handeln med Sovjetunionen.