1. debet

  debet, en redovisningsterm som visar tillgångar eller utgifter/kostnader.

 2. debet

  de´bet subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: deb-et
  Svensk ordbok
 3. debetkort

  debetkort,, typ av kontokort där beloppet omgående dras från, debiteras, kortinnehavarens tillgångar på ett visst konto.
 4. debetsedel

  debetsedel, äldre term för skattsedel.
 5. debetsida

  de`betsida subst. ~n debetsidor ORDLED: deb-et--sid-an
  Svensk ordbok
 6. debetsedel

  de`betsedel subst. ~n debetsedlar ORDLED: deb-et--sedl-ar
  Svensk ordbok
 7. saldobalans

  saldobalans, sammanställning vid bokföringsperiodens slut av kontons debet- och kreditsidor för att visa skillnaden, saldot, mellan det som har debiterats respektive krediterats.
 8. kredit

  kredit är att betalning sker vid ett senare tillfälle.
 9. Gustav Freytag

  Freytag, Gustav, 1816–95, tysk författare och kulturhistoriker.
 10. bokföring

  bokföring, en kronologisk och systematisk redovisning av ekonomiska förhållanden med angivelse av tid och belopp för varje transaktion som påverkar en verksamhets ekonomiska ställning, s.k. affärshändelse.