1. debitering

  debite´ring subst. ~en ~ar ORDLED: deb-it-er-ing-en
  Svensk ordbok
 2. saldo

  saldo, skillnad, rest eller behållning, inom bokföring skillnaden mellan samtliga debiteringar och samtliga krediteringar på ett konto.
 3. F-skatt

  F-skatt, preliminär skatt som betalas av skattskyldig som har F-skattsedel.
 4. elektriska mätinstrument

  elektriska mätinstrument, instrument för mätning av elektriska storheter som spänning (analoga eller digitala voltmetrar), strömstyrka (amperemetrar), impedans (ohmmetrar, bryggor, impedansmätare av olika konstruktion), effekt (wattmetrar), energi (kilowattimmätare) och effektfaktor (effektfaktormätare).
 5. tillkommande skatt

  tillkommande skatt, skatt som tas ut efter det att debiteringen av slutlig skatt avslutats, t.ex. genom att den skattskyldiges taxering höjts genom eftertaxering.
 6. inkomstskatt

  inkomstskatt, skatt på en persons samtliga skattepliktiga intäkter.
 7. kilowattimme

  kilowattimme, enhet för energi med beteckningen kWh.
 8. bokföring

  bokföring, en kronologisk och systematisk redovisning av ekonomiska förhållanden med angivelse av tid och belopp för varje transaktion som påverkar en verksamhets ekonomiska ställning, s.k. affärshändelse.
 9. GPRS

  GPRS, general packet radio service, tjänst inom digital mobiltelefoni.

 10. mynt

  mynt, ett stycke metall eller papper utgivet som betalningsmedel.