1. defektiv

  defektiv, språkvetenskaplig term.
 2. defektläkning

  defektläkning vid den psykiska sjukdomen schizofreni innebär ett relativt stationärt resttillstånd med känslomässig avflackning, initiativlöshet och kontaktstörning, däremot inte intellektuell avtrubbning.
 3. defekt

  1defek´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-fekt
  Svensk ordbok
 4. defekt

  2defek´t subst. ~en ~er ORDLED: de-fekt-en
  Svensk ordbok
 5. kemisk förening

  kemisk förening, ämne bestående av två eller flera grundämnens atomer bundna till varandra.
 6. interstitial defekt

  interstitial defekt innebär att en extra atom har tvingats in mellan de atomer som bildar det regelbundna mönstret i en kristall.
 7. immunsystem

  immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner.
 8. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 9. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.

 10. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.