1. kemisk förening

  kemisk förening, ämne bestående av två eller flera grundämnens atomer bundna till varandra.
 2. immunsystem

  immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner.
 3. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 4. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.

 5. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 6. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 7. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 8. färgblindhet

  färgblindhet, defekt färgseende, dvs. bristande förmåga att urskilja olika färgnyanser.
 9. centralisering

  centralisering, koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en viss punkt.
 10. keramer

  keramer (för etymologi se keramik), sammanfattande benämning på oorganiska, ickemetalliska material.